6 paź 2022

6 paź 2022

Zmiana zasad wydawania wiz dla kierowców z Ukrainy i Białorusi

Przez:

Sekcja: Aktualności

W wyniku podjętej przez ZMPD interwencji, od 4 pażdziernika 2022 r. podstawowym dokumentem potwierdzającym pracę na stanowisku kierowcy w transporcie międzynarodowym jest świadectwo kierowcy wydane przez GITD.

Zaktualizowany wykaz dokumentów dotyczy tylko przypadków, gdy zezwolenie na pracę wydane przez wojewodę lub zarejestrowane oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy lub dokument z którego wynika, że pracodawca powiadomił w ciągu 14 dni od dnia podjęcia pracy, że powierza jej wykonywanie obywatelowi Ukrainy, nie zawiera informacji, że kierowca jest kierowcą w transporcie międzynarodowym. W takich przypadkach możesz przedstawić następujące dokumenty jako potwierdzenie, że będziesz pracować jako kierowca w transporcie międzynarodowym:

  • Świadectwo kierowcy (oryginał i kopia) do celów zarobkowego przewozu drogowego rzeczy na podstawie licencji wspólnotowej, wydawane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych.

lub

  • Umowę o pracę lub inną umowę stanowiącą podstawę wykonywania pracy (np. umowa zlecenia) (oryginał wraz z kopią), z której wynikać będzie rodzaj pracy wskazujący, że w zakresie zadań miesi się wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych osób lub rzeczy;
  • Kopię licencji wspólnotowej na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych osób lub rzeczy lub kopię zaświadczenia na międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy.(Źr. Zmpd.pl/vfsglobal.com,www.pspdgdynia.pl-K.O.)
Wykonanie: Nautil.pl & CreNet