23 cze 2016

23 cze 2016

Zatrudnianie pracowników delegowanych na terytorium RP

Przez:

Sekcja: Aktualności

Opublikowana  17 czerwca Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług określa warunki zatrudnienia pracowników delegowanych na terytorium RP (Dz.U. z 17 czerwca 2016). Pracodawca delegujący pracownika na terytorium RP musi  zapewnić takiemu pracownikowi warunki zatrudnienia nie mniej korzystne niż wynikające z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.3)) oraz innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników. Ustawa określa : obowiązki pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP, zadania i uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy, wprowadza odpowiedzialność solidarną wykonawcy powierzającego wykonanie prac oraz określa przepisy karne. (Źr.dziennikustaw.gov.pl/du/2016-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).