7 gru 2020

7 gru 2020

Zapobieganie zanieczyszczaniu morza

Przez:

Sekcja: Aktualności

Poprawki do załączników do międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie 2 listopada 1973 r., zmienionej protokołem sporządzonym w Londynie 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej protokołem przyjętym w Londynie 26 września 1997 r., przyjęte w Londynie w dniach 13 kwietnia 2018 r., 26 października 2018 r. i 17 maja 2019 r. Poprawki dotyczą m.in. wymagań dla statków towarowych i pasażerskich. ( Źródło: DGP e – wydanie z dn. 07.12.2020 r. / HW)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet