19 sty 2023

19 sty 2023

Wyższe stawki za kilometrówkę

Przez:

Sekcja: Aktualności

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Stawki za tzw. kilometrówki wyznaczają wysokość zwrotu kosztów używania do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy. Dotychczasowe stawki obowiązywały od 2007 roku, ich podniesienie wynika między z rosnących kosztów eksploatacji pojazdów, w tym cen paliwa.

2 stycznia 2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie ministra infrastruktury z 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Zatem od 17 stycznia 2023 r., koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż:

– dla samochodu osobowego:

– o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł,

– o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł;

– dla motocykla – 0,69 zł;

– dla motoroweru – 0,42 zł.

Nowe stawki kilometrówki zaczęły obowiązywać od 17 stycznia 2023 r. natomiast zgodnie z przepisem przejściowym – w przypadku, gdy oświadczenie pracownika o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych zostało złożone i nierozpatrzone przed 17 stycznia, do ustalenia kwoty miesięcznego ryczałtu przy zwrocie kosztów używania pojazdów do celów służbowych zastosowanie znajdą nowe stawki.

Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn. 17.01.2023 r./HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet