23 mar 2020

23 mar 2020

Wydłużenie terminu konsultacji budowy obwodnic

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Infrastruktury przedłużyło termin konsultacji budowy 100 obwodnic Ministerstwo Infrastruktury, mając na uwadze zmiany, jakie zaistniały w codziennym funkcjonowaniu instytucji publicznych, władz samorządowych, podmiotów społecznych i branżowych oraz obywateli,  podjęło decyzję o wydłużeniu do 10 kwietnia 2020 r. terminu składania uwag i wniosków w ramach  konsultacji publicznych Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Z projektem dla poszczególnych województw można zapoznać się na stronie:

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/program-budowy-100-obwodnic-na-lata-2020-2031(Źr.www.gov.pl-K.O)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet