15 cze 2021

15 cze 2021

Węgry- zmiany w HU-GO

Przez:

Sekcja: Aktualności

Na Węgrzech zaostrzeniu uległy zasady związane z deklaracją kategorii środowiskowej pojazdów przez przewoźników.

Od dnia 1 lipca 2021 roku National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.) automatycznie zaszereguje do najgorszej kategorii środowiskowej pojazdy ciężarowe, zarejestrowane za granicą, o łącznej masie przekraczającej 3,5 tony, zarejestrowane w systemie HU-GO, co do których przewoźnicy nie będą w stanie w wiarygodny sposób potwierdzić klasyfikacji środowiskowej ich pojazdu.

Zainteresowani mają jeden miesiąc na prawidłowe wprowadzenie wymaganych rozszerzonych danych rejestracyjnych (marka, rok produkcji, numer podwozia) w swoim profilu HU-GO i załadowanie/przesłanie do systemu kopii dokumentów pojazdu, zawierających jego klasyfikację środowiskową. Pierwszorzędnym celem tego zaostrzenia jest lepsze egzekwowanie zasady „płaci zanieczyszczający”.

Jednym z elementów ustalania opłaty za użytkowanie drogi przez samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony jest kategoria środowiskowa. Jej określenie – poprzez prawidłowe podanie niezbędnych danych i ich potwierdzenie wiarygodnym dokumentem – jest nieodzownym warunkiem do tego, aby w przypadku każdego pojazdu ciężarowego uiszczenie opłaty za korzystanie z węgierskich dróg płatnych odbywało się rzeczywiście w sposób odpowiadający wielkości emisji zanieczyszczającej środowisko.

Więcej informacji związanych z klasyfikacją środowiskową można znaleźć na stronie hu-go.hu, gdzie również film wideo pokazuje, jak należy podać wspomniane dane i załadować dokumenty.

Pojazdy ciężarowe zarejestrowane za granicą i zgłoszone do systemu HU-GO, co do których przewoźnicy nie dopełnili powyżej wymienionych obowiązków od dnia 1 lipca 2021 roku NTPS Plc. automatycznie przeklasyfikowuje do najgorszej kategorii ochrony środowiska (kategoria „C”, w systemie HU-GO „EURO 0”) i pozostawi je tam do czasu, kiedy zainteresowani przewoźnicy nie uzupełnią braków. Wiele przypadków podobnych regulacji można znaleźć również na arenie międzynarodowej, na przykład w Austrii, Czechach i na Słowacji.

System kontrolny NTPS Plc. rejestruje na krajowych płatnych drogach obecność miesięcznie 120-130 tysięcy pojazdów ciężarowych o zagranicznych rejestracjach, w przypadku większości z nich podano już wymagane dane i załadowano wymagane dokumenty, jednak zasada ta odnosi się do wszystkich zarejestrowanych pojazdów zagranicznych.

Click on this guide to see how to modify vehicle data in your HU-GO profile. (Źr.www.pspdgdynia.pl-K.O.)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet