28 paź 2020

28 paź 2020

webinarium  ZMPD i KAS na temat procedur tranzytowych po Brexicie.

Przez:

Sekcja: Aktualności

27 października 2020 roku odbyło się   webinarium  ZMPD i KAS na temat procedur tranzytowych po Brexicie, podczas którego:

  • przypomniano, że od 01/01/21 UK stanie się krajem trzecim dla wszystkich krajów UE,
  • omówiono  proces uzyskiwania numeru EORI, który będzie  niezbędny dla nadawcy/odbiorcy towaru i zgłaszającego towar do odprawy – agencji celnej lub przewoźnika, przy czym agencja celna może występować o ten numer dla zleceniodawcy.    Cały proces uzyskiwania numeru EORI jest dostępny na portalu www.puesc.gov.pl w zakładce EORI  – instrukcja” Krok po kroku”.    Zakładanie konta na tym portalu jest możliwe dla osoby fizycznej ( pracownika, np. agenta celnego) w imieniu firmy.  Niezbędne informacje są również dostępne pod adresem centralna.rejestracja@mf.gov.pl
  • omówiono procedurę tranzytowa TIR, zwracając uwagę, że z chwilą gdy UK stanie się krajem trzecim dla Polski, stosowanie przez przewoźnikow procedury TIR  w polaczeniu z systemem NCTS znakomicie ułatwi wykonywanie przewozów do i z UK.Alternatywą jest stosowanie procedury WPT. Odpowiednie informacje n/t obu procedur ąa dostępne na:- https://www.podatki.gov.pl/clo/informacje-dla-przedsiebiorcow/procedury-celne/procedura-tranzytu#tranzyt-tirhttps://puesc.gov.pl/web/puesc/e-tranzyt
  • przypomniano, że zezwolenia na korzystanie z procedury TIR są udzielanie przez dyr. Izby AS w Warszawie na podstawie odpowiedniego  wniosku, do którego należy dołączyć opinie ZMPD, opinie banku dot. standingu finansowego, dokumenty poświadczające doświadczenie w wykonywaniu transportow międzynarodowych,   wiedze n/t konwencji TIR, brak naruszen przepisow celnych i podatkowych oraz kopie licencji na wykonywanie międzynarodowych przewozow drogowych rzeczy.Posrednikiem i gwarantem przy udzielaniu karnetow TIR jest ZMPD. (op. JS)

 

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet