8 mar 2017

8 mar 2017

Ustawa ws. monitorowania przewozu drogowego towarów przyjęta przez Senat z poprawkami

Przez:

Sekcja: Aktualności

W piątek 3 marca br.  Senat opowiedział się, z kilkoma poprawkami, za ustawą o monitorowaniu drogowego przewozu towarów, która ma służyć uszczelnieniu systemu podatkowego – za ustawą głosowało 52 senatorów, 28 było przeciw, dwóch się wstrzymało.

Monitorowaniem objęte zostały   towary, które najczęściej były przedmiotem nieprawidłowości w rozliczeniu podatku VAT i akcyzowym (paliwa płynne, alkohol skażony i susz tytoniowy). Monitorowanie ma umożliwić rejestr zgłoszeń prowadzony w systemie teleinformatycznym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Za nieprzestrzeganie przepisów ustawy przewidziano kary pieniężne – za brak zgłoszenia przez   podmiot wysyłający  w wysokości 46% wartości netto przewożonego towaru, podlegającego obowiązkowi zgłoszenia – nie mniej niż 20 tys. zł, kary będą obowiązywać także wtedy, gdy towar nie odpowiada danym podanym w zgłoszeniu.

Komisja senacka zarekomendowała wniesienie do ustawy kilku poprawek, które Senat przyjął. W większości mają one charakter redakcyjny i doprecyzowujący, chociaż jedna z nich zakłada, że „w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego albo przewoźnika lub interesem publicznym, na wniosek odpowiednio podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego albo przewoźnika lub z urzędu, organ może odstąpić od nałożenia kary pieniężnej”. Senatorowie odrzucili natomiast poprawki opozycji, np. opóźniające wejście w życie ustawy, zwiększające limity paliwa, podlegające zgłoszeniu i zmniejszające kary dla przewoźników.

Piątkowa debata wywołała wiele kontrowersji, zgłaszanych zwłaszcza przez senatorów opozycji dostrzegających ze strony ustawy dodatkowe zagrożenie dla polskich firm transportowych, zgłaszających obiekcje co do karania kierowców, domagających się dłuższego vacatio legis i stwierdzających, że żaden z krajów nie zdecydował się na tak restrykcyjny system i to dodatkowo bez programu pilotażowego. Obecny na posiedzeniu wiceminister finansów Leszek Skiba odrzucił wszelkie zarzuty podnoszone przez opozycję. Wg. rządu nowe regulacje spowodują wzrost dochodów budżetowych z podatków VAT i akcyzy. W latach 2017-2026 do budżetu państwa powinno wpłynąć ok. 6,5 mld zł z tytułu podatku VAT i akcyzowego.               (źr. www.senat.gov.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet