29 cze 2016

29 cze 2016

Ustawa Prawo celne uchwalona przez Sejm

Przez:

Sekcja: Aktualności

22 czerwca 2016 r  Sejm uchwalił nowelizację ustawy – Prawo celne .Ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw, zmienia 22 inne ustawy, w tym o podatku od towarów i usług, o podatku akcyzowym . Zmiany te dostosowują je do przepisów unijnego kodeksu celnego, który został ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 października 2013 r., a także do przepisów wykonawczych.

 Ustawa wprowadza też zmianę nie wynikającą z przepisów unijnych- odpowiedzialność przedstawiciela celnego za zaległości w VAT, nawet gdy działa on jako przedstawiciel bezpośredni .Nowością  są   ułatwienia w korzystaniu z procedury TIR oraz samoobsługa celna.

W najbliższym czasie ustawa zostanie przekazana do Senatu RP. (Źr.www.finanse.mf.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet