7 sty 2016

7 sty 2016

Unijny Kodeks Celny – publikacja aktów prawnych

Przez:

Sekcja: Aktualności

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 343 zostały opublikowane dwa rozporządzenia:
– Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do
szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego,
– Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny.
Przejściowy akt delegowany (UCC Transitional Delegated Act), który Komisja Europejska przyjęła w dniu 17 grudnia 2015 r. zostanie opublikowany po zakończeniu procedury w Parlamencie Europejskim i Radzie Europy. (źr. www.eur-lex.europa.eu – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet