12 sie 2016

12 sie 2016

Transport towarów niebezpiecznych – zmiany

Przez:

Sekcja: Aktualności

2 września 2016r wchodzi w życie ustawa z  22 lipca, opublikowana w Dz.U  z 2.08.2016, poz. 1165. Przy okazji zmian w prawie energetycznym wprowadza się nowości do ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Art. 13. 2 otrzymuje brzmienie:

„Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany zamieścić, w wymaganych dokumentach, o których mowa w ustawie, oraz odpowiednio w ADR, RID lub ADN nazwę i adres podmiotu, którego własnością, w chwili przekazania osobie wykonującej przewóz towarów, jest towar niebezpieczny.”

Mimo że modyfikacja została wprowadzona Ustawą Prawo energetyczne, nie obejmuje tylko paliw stałych i ciekłych, ale zapis dotyczy wszystkich. (źr. towary – niebezpiczne.pl/KM)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet