11 sty 2016

11 sty 2016

Transport drogowy – Republika Białoruś – elektroniczna rejestracja

Przez:

Sekcja: Aktualności

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów Republiki Białorusi zamieszczonym w narodowym portalu prawnym opłata za rezerwację w e-systemie będzie pobierana od osób fizycznych i prawnych, będących właścicielami pojazdów, za każdy pojazd. Wysokość opłaty za rezerwację kolejki na wjazd na przejścia graniczne Republiki Białoruś będzie zależała od rodzaju transportu oraz dnia tygodnia.
Kwota bazowa od 1 stycznia 2016 r. wynosi 210 tys. BYR (równowartość 44,5 PLN wg kursu Narodowego Banku RB z dnia 8 stycznia 2016).
Zarejestrować się w kolejce elektronicznej można będzie na stronie internetowej https://belarusborder.by/

                                                                                            Każdy dzień           Dni świąteczne, przedświąteczne, przedweekendowe, weekendowe
Samochody ciężarowe, Autobusy, Traktory              1 kwota bazowa                                                                          1 kwota bazowa
Samochody osobowe, motocykli                                 0,8 kwoty bazowej                                                                     1 kwota bazowa

Elektroniczna kolejka nie obowiązuje: osób fizycznych, posiadających paszporty dyplomatyczne; szefów i pracowników przedstawicielstw dyplomatycznych i organizacji międzynarodowych, urzędów konsularnych, a także członków ich rodzin podczas jazdy pojazdami z dyplomatycznymi (konsularnymi) numerami rejestracyjnymi RB; osób fizycznych, okazujących dokumenty o śmierci lub ciężkiej chorobie krewnych osób; osób fizycznych, posiadających przepustki na prawo bezkolejkowego wjazdu na teren przejść granicznych – wydane przez Państwowy Komitet Graniczny, a także wjeżdżających zgodnie z decyzją Przewodniczącego Państwowego Komitetu Granicznego lub jego zastępcy; pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne, towarów szybkopsujących się lub zwierząt, – w przypadku posiadania dokumentów potwierdzających przewóz w/w towarów lub zwierząt; pojazdów przewożących trumny z ciałami (resztkami) zmarłych.
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 8 stycznia 2016 r.

Rozporządzenie także określa terminy wprowadzenia systemu kolejek elektronicznych na drogowych przejściach granicznych.

Przejście graniczne                                               Termin wprowadzenia systemu
Obwód Brzeski
Brześć                                                                      do 29 lutego 2016 r.
Domaczewo                                                            do 31 grudnia 2017 r.
Kozłowicze                                                             do 31 grudnia 2018 r.
Mokrany                                                                 do 31 grudnia 2018 r..
Piesczatka                                                              do 31 grudnia 2018 r.
Obwód Witebski
Grigorowsczina                                                   do 31 grudnia 2017 r.
Urbany                                                                  do 31 grudnia 2018 r.
Obwód Gomelski
Nowaja Guta                                                      do 31 grudnia 2017 r.
Nowaja Rudnia                                                  do 31 grudnia 2016 r.
Obwód Grodzieński
Bieniakoni                                                         do 31 grudnia 2017 r.
Berestowica                                                      do 31 grudnia 2017 r.
Bruzgi                                                                 do 31 grudnia 2017 r.
Kamiennyj Log                                                 do 31 grudnia 2018 r.
Kotlowka                                                           do 31 grudnia 2017 r.
Priwalka                                                            do 31 grudnia 2017 r.

(źr. Komunikat WPHI w Mińsku, www.spedycje.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet