4 maj 2020

4 maj 2020

Sytuacja branży transportowej-posiedzenie Społecznej Rady Konsultacyjnej GITD

Przez:

Sekcja: Aktualności

28 kwietnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Społecznej Rady Konsultacyjnej GITD. Dyskutowano o aktualnych problemach branży.Przedstawiono informacje o spadku natężenia  ruchu drogowego zarówno polskich przewoźników jak i ruchu tranzytowego. Sekretarz stanu Rafał Weber poinformował, że natężenie ruchu spadło szczególnie w grupie pojazdów osobowych i autobusów, gdzie ocenił spadek na 20 proc. W grupie ciężarówek spadek ten wyniósł 9 proc., pojazdów z przyczepami 5 proc., a ciągników siodłowych 1,1 proc. Łącznie spadek w okresie od stycznia do kwietnia w stosunku do tego samego okresu w ub. roku wyniósł 15 proc.

Nastąpił spadek liczby wydawanych dokumentów związanych z dostępem do zawodu oraz z wykonywaniem zawodu kierowcy. Jednocześnie rośnie liczba podmiotów rezygnujących z działalności transportowej.
Sporo uwagi poświęcono zatorom płatniczym i coraz dłuższym terminom płatności, co zleceniodawcy bardzo często tłumaczą pogarszającą się płynnością.Zwrócono uwagę na niebezpieczeństwo przejmowania polskich firm transportowych przez firmy i osoby ze Wschodu, w różnych formach (zakup całych polskich firm, wykupowanie udziałów itp.), a także przejmowanie ładunków przez przewoźników ze Wschodu, często po cenach niższych niż koszty. Zwracano także uwagę na koordynację zliberalizowanych na czas pandemii przepisów z innymi państwami. Chodzi o przepisy dotyczące świadectw kierowców, wiz i zezwoleń na pracę kierowców spoza UE. Więcej na temat spotkania Społecznej Rady Konsultacyjnej GITD https://zmpd.zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=7203(Źr.www.zmpd.zmpd.p-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet