29 maj 2020

29 maj 2020

Stanowisko Rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) w sprawie skargi Polski i Węgier na przepisy dyrektywy o pracownikach delegowanych.

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rrzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE)   zaproponował 28 maja br. odrzucenie skarg Polski i Węgier na przepisy dyrektywy o pracownikach delegowanych. Kraje te uważają, że regulacje dyrektywy naruszają swobodę świadczenia usług. Szczególnie dotknięta nowymi regulacjami może być branża transportowa.

Opinia rzecznika generalnego nie wiąże Trybunału Sprawiedliwości UE, ale sędziowie bardzo często wydają wyroki zgodne z wcześniejszymi sugestiami.

Rzecznik generalny TSUE  uznał , że w świetle rozwoju rynków pracy po kolejnych rozszerzeniach oraz kryzysie gospodarczym z 2008 r. UE mogła „dokonać ponownej oceny interesów przedsiębiorstw korzystających ze swobody świadczenia usług i interesów ich pracowników delegowanych”.
W skardze skierowanej przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE, polskie władze zarzuciły dyrektywie, że narusza ona swobodę świadczenia usług wewnątrz Unii co wynika m.in. ze zobowiązania do zagwarantowania pracownikom delegowanym wynagrodzenia, wraz ze stawką za godziny nadliczbowe, określonego zgodnie z ustawodawstwem lub praktyką państwa, do którego są wysyłani.

Nowe regulacje mają wejść w życie w połowie 2020 r. Rzecznik generalny TSUE zaznaczył, że nowe zasady ograniczają się do koordynacji stosowania konkurencyjnych przepisów prawa pracy państwa przyjmującego i państwa, z którego pracownicy są delegowani. Dyrektywa – zauważył – w żadnym razie nie określa wysokości należnej płacy, ponieważ należy to do kompetencji państw członkowskich.

„Niektóre elementy wynagrodzenia pracowników delegowanych nadal będą odmienne od elementów wynagrodzenia pracowników miejscowych, skutkiem czego nie przestaną istnieć rozbieżności między rzeczywistym wynagrodzeniem pobieranym przez dwa rodzaje pracowników” – podkreślił rzecznik. Z tego powodu w jego opinii nie przestanie całkowicie istnieć przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw z państw Unii mających niższe koszty pracy.Rzecznik stwierdził ponadto, że nowelizacja dyrektywy została przyjęta w oparciu o właściwą podstawę prawną .Więcej informacji na ten temat na stronie https://www.wnp.pl/logistyka/rzecznik-tsue-chce-odrzucenia-skargi-polski-ws-pracownikow-delegowanych,397100.html ( (Żr.www.wnp.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet