28 lut 2024

28 lut 2024

Sprawozdanie ADR za 2023 rok

Przez:

Sekcja: Aktualności

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, uczestnik przewozu drogowego towarów niebezpiecznych jest obowiązany wysłać jeden egzemplarz rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z nim związanych, za 2023 rok, w terminie do dnia 28 lutego 2024r.
Obowiązek ten obejmuje nie tylko przewoźników drogowych, ale także innych uczestników przewozów drogowych wykonujących czynności związane z przewozami towarów niebezpiecznych – w szczególności nadawców, odbiorców i rozładowców.
Roczne sprawozdanie należy wysłać wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych.

Istnieje  możliwość przesyłania drogą elektroniczną rocznego sprawozdania z działalności w zakresie towarów niebezpiecznych na odpowiednie skrzynki ePUAP (Gov) przypisane do poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Transportu drogowego

Poniżej przekazujemy link do strony zawierającej materiały: Instrukcję  podpisania i przekazania w wersji elektronicznej rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz wzór formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych Sprawozdanie ADR za 2023 rok – Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy – Portal Gov.pl (www.gov.pl)  ( Źr. www.gov.pl,www.-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet