14 lip 2023

14 lip 2023

Spotkanie Porty Adriatyckie – konkurencja czy współpraca?

Przez:

Sekcja: Aktualności

23.06.23 z inicjatywy KIGM  odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ośrodka Studiów Wschodnich , którzy zaprezentowali dane dotyczące  obrotów i planów rozwoju głównych portów Północnego  Adriatyku: Kopru , Rijeki , Triestu, Wenecji.

Jak wynika z zaprezentowanych danych w portach tych nastąpił dynamiczny rozwój przeładunków kontenerowych , szczególnie w Koprze , gdzie przeładunki rosły z roku na rok ( z krótką

przerwą na lata  2019-2020 ). W roku 2022 obroty po raz pierwszy przekroczyły 1 mln TEU,również Rijeka zanotowała znaczący wzrost obrotów przekraczając poziom 0,5 mln TEU.

W portach adriatyckich są realizowane i planowane  inwestycje ( MSC, Maersk, ICTSI ,HHLA) mające na celu zwiększenie potencjału przeładunkowo-składowego, które przyczynią się do dalszego wzrostu obrotów. Ponadto są prowadzone inwestycje w infrastrukturę  drogową i kolejową .

Wszystkie te czynniki oraz  krótszy czas transportu z Kanału Sueskiego ( o ok. 8 dni w porównaniu z  portami bałtyckimi ) i  te same rynki Europy Środkowej i Wschodniej powodują, że porty północnego Adriatyku , stanowią istotną konkurencję dla portów północnoeuropejskich , szczególnie dla portów  Gdańska i Gdynia. Dla spedytorów wzrastające możliwości portów adriatyckich mogą stanowić dodatkową alternatywę , która będą mogli zaoferować swoim klientom.(CC)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet