19 maj 2016

19 maj 2016

Spotkanie ministrów ds. transportu Grupy Wyszehradzkiej (V4)

Przez:

Sekcja: Aktualności

W dniach  12-13 maja 2016 roku w Pradze odbyło się spotkanie ministrów ds. transportu Grupy Wyszehradzkiej (V4) w skład której wchodzą Polska, Czechy, Słowacja i Węgry , oraz Austrii i Słowenii w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Polskiej delegacji przewodniczył wiceminister infrastruktury i budownictwa.

Tematami omówionymi podczas spotkania były struktura funkcjonalna, finansowanie, edukacja i nadzór nad ruchem drogowym w zakresie zarządzania procesami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wymiana doświadczeń i praktyk w tym zakresie.

Spotkanie zakończyło się podpisaniem Deklaracji Praskiej w sprawie podjęcia niezbędnych działań, których celem jest redukcja liczby wypadków drogowych z udziałem liczby osób zabitych i ciężko rannych.

Spotkanie było także okazją do potwierdzenia stanowiska i uzgodnienia dalszych wspólnych działań  państw V4 i Słowenii odnośnie zastrzeżeń w zakresie wprowadzania przez niektóre państwa członkowskie UE zbyt rygorystycznych przepisów dotyczących płac minimalnych dla przewoźników drogowych. Reprezentant Polski zapewnił, że  podczas Prezydencji Polski w Grupie V4, która rozpocznie się 1 lipca br. ,temat ten będzie kontynuowany. (źr.www.mib.gov.pl/ES)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet