1 wrz 2016

1 wrz 2016

Spodziewana upadłość armatora Hanjin Shipping Co.,

Przez:

Sekcja: Aktualności

                                 

31 sierpnia 2016 r. armator Hanjin złożył wniosek o upadłość. Obrót akcjami armatora został wstrzymany po spadku ich wartości do 29%. Spekuluje się na temat ew. połączenia Hanjin z innym południowokoreańskim armatorem Hyundai Merchant Marine, ale eksperci są pesymistyczni co do takiej możliwości.

Jeśli sąd nie zdecyduje o prowadzeniu przez Hanjin działalności, wszystkie statki/kontenery zostaną zatrzymane. W sytuacji jaka zaistniała kontynuacja współpracy z Hanjin i bukowanie ładunków z tym armatorem rodzi ryzyko w postaci  nie tylko trudności w odzyskaniu ładunku, ale także przypisania spedytorowi winy w wyborze przewoźnika czy nawet rażącego niedbalstwa.

Dla członków PISiL – patrz także Komunikaty wewnętrzne nr 175/08/2016 z 31.08.2016 i 178/09/2016 z 1.09.2016.(D.A.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet