17 sty 2018

17 sty 2018

Rząd przyjął kolejowy program utrzymaniowy o wartości ok. 23,8 mld zł

Przez:

Sekcja: Aktualności

We wtorkowym komunikacie Centrum Informacyjne Rządu poinformowało o przyjęciu przez rząd kolejowego programu utrzymaniowego na lata 2019 – 2023, na realizację którego  ze środków publicznych zostanie przeznaczone ok. 23,8 mld zł, w tym z budżetu państwa ok. 21 mld zł.

Program utrzymaniowy przeznaczony jest na finansowanie kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową wszystkich zarządców. Przewiduje on między innymi podniesienie średniej prędkości handlowej z 30 do 45 km/h w ramach przewozów towarowych, mają być też podwyższane parametry dotyczące nacisków na oś, czyli wytrzymałości linii dla przewozów towarowych. Z ok. 27 tys. km torów będących w użytkowaniu PKP Polskich Linii Kolejowych program mógłby dotyczyć ok. 18 tys. torów.
Zgodnie z programem finansowanie zarządzania infrastrukturą kolejową nastąpi na podstawie wieloletniej umowy zawieranej przez zarządców tej infrastruktury z ministrem do spraw transportu. Umowa dla zarządców infrastruktury kolejowej będzie określać warunki otrzymania środków w wysokości i terminach w niej określonych. Umowy będą zawierane na 5 lat, z uwzględnieniem jednorocznego finansowania budżetowego.
Głównym beneficjentem programu będą PKP Polskie Linie Kolejowe, oraz czterej zarządcy infrastruktury kolejowej: PKP Szybka Kolej Miejska Trójmiasto Sp. z o.o., Dolnośląska Służba Dróg Krajowych i Kolei we Wrocławiu, Euroterminal Sławków Sp. z o.o.  i CARGOTOR Sp. z o.o..     (źr. www.gospodarkamorska.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet