9 sty 2018

9 sty 2018

Ruszyła budowa nowej obrotnicy w Porcie Gdynia

Przez:

Sekcja: Aktualności

 Koniec 2017 roku i początek roku 2018 to bardzo pracowity czas w Porcie Gdynia.  W ramach programu Port Gdynia 2030, trwają obecnie intensywne prace nad jednym z najważniejszych zadań jakim jest budowa nowej obrotnicy, która powinna być gotowa do obsługi większych statków, w tym przede wszystkim kontenerowców, w drugim kwartale 2018 roku. Realizacja inwestycji będzie kolejnym milowym krokiem w historii Portu Gdynia, gdyż będzie to przede wszystkim spełnienie oczekiwań   operatorów żeglugowych  i  szansa na  wzrost przeładunków kontenerów. Pierwszym konkretnym krokiem było wydobycie różnego rodzaju ferromagnetyków w ilości ponad tysiąca sztuk. Obecnie trwają już prace rozbiórkowe, polegające na demontażu płyt umocnienia dna stanowiska prób na uwięzi przy Nabrzeżu Gościnnym, które rozpoczęły się 27 listopada 2017 roku. Prace wykonywane są pod wodą przez sześciu nurków, którym w krótkim okresie czasu udało się wydobyć 140 płyt umocnienia dna. Masa jednej takiej płyty mieści się w granicach około 10 ton. Łącznie w tym czasie wydobyto płyty o całkowitej masie około 1400 ton. Prowadzone są również prace rozbiórkowe na powierzchni, które zostały zrealizowane w ponad 30 procentach. Zdemontowano już oczep żelbetowy, polery i drabinki oraz odbojnice. W najbliższym miesiącu będą wyrywane pale żelbetowe. Pierwsza skrzynia z rozbieranego Pirsu III (Nabrzeże Gościnne) zostanie wyjęta w styczniu 2018 roku. Są to obiekty o imponujących wymiarach – jedna skrzynia ma ponad 9 metrów wysokości i podstawę o wymiarach 18,5 x 6 metrów. Łącznie zostanie usuniętych 13 skrzyń. Trzy skrzynie, z powodu złego stanu technicznego, będą zutylizowane, natomiast pozostałe 10 zostanie wykorzystanych do dalszych inwestycji planowanych przez Port Gdynia. Dobiegają też końca prace nad projektowaniem zabezpieczenia nabrzeży: Norweskiego, Włoskiego i Słowackiego – po zakończeniu prac budowlanych w obrębie nabrzeży rozpocznie się proces pogłębiania portowych basenów.        (źr. www.port.gdynia.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).