11 sty 2022

11 sty 2022

Rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na PIT.

Przez:

Sekcja: Aktualności

W Dzienniku Ustaw 2022 poz.28 zostało opublikowane rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na PIT. Zmiany weszły w życie 8 stycznia. Wejście w życie rozporządzenia ma sprawić, że podatnicy nie będą w trakcie roku płacić zaliczek w wysokości wyższej niż ta, którą od przychodów w tej samej wysokości zapłaciliby 31 grudnia 2021 r. Zgodnie z rozporządzeniem, przedłużenie poboru zaliczek nastąpi w sytuacji, gdy zaliczka na podatek dochodowy, obliczona według zasad obowiązujących do końca 2021 r., jest niższa od zaliczki określonej według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. Rozporządzenie przedłuża terminy określone w art. 31, art. 38 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy o PIT, czyli obliczania, przekazania, poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek w części stanowiącej nadwyżkę zaliczki w roku 2022 nad zaliczkę z 2021 r. Przy obliczaniu zaliczki na zasadach obowiązujących w 2021 r. będzie uwzględniane jej pomniejszenie o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, w brzmieniu obowiązującym do końca 2021 r. Przedłużenie terminów będzie mieć ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Termin poboru różnicy upłynie z chwilą, gdy zaliczka obliczona na podstawie nowych przepisów, będzie niższa, niż kwota zaliczki obliczona na zasadach 2021 r. Zgodnie z rozporządzeniem, w przypadku gdy płatnik w styczniu 2022 r. pobrał zaliczkę w części odpowiadającej nadwyżce i nie przekazał tej zaliczki na rachunek urzędu skarbowego, płatnik ten niezwłocznie zwraca tę nadwyżkę podatnikowi. (Źr.www.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet