15 gru 2016

15 gru 2016

Rozporządzenie PE w sprawie usług portowych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Parlament Europejski uchwalił w środę rozporządzenie dotyczące łatwiejszego dostępu do usług portowych oraz przejrzystości finansowej portów w UE, których celem jest zwiększenie wydajności i atrakcyjności inwestycyjnej unijnych portów.

Nowe przepisy winny w pierwszej kolejności poprawić przejrzystość opłat za korzystanie z usług oraz infrastruktury portowej – informacja o opłatach portowych ma zapobiegać nieuzasadnionemu windowaniu cen oraz korzystnie wpłynąć na zwiększenie wymiany handlowej.

Zasada transparentności ma także dotyczyć finansowania portów , zwłaszcza z funduszy publicznych.. Zgodnie z przepisami wymagane będzie dokładne przedstawienie systemu księgowania, wykazu otrzymanych funduszy publicznych oraz zapewnienie większej przejrzystości informacji o sposobie naliczania opłat za usługi i infrastrukturę portową.

Dla  zapewnienia odpowiedniego poziomu usług portowych w przepisach wprowadzono nowe wymagania dotyczące dostawców, którzy będą mieli obowiązek zagwarantować, że ich pracownicy otrzymali odpowiednie przeszkolenie, zwłaszcza w zakresie zasad ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy (szkolenia te powinny być regularnie uzupełniane w związku ze zmianami technologicznymi).

Istniejące metody zarządzania portami pozostaną, w treści porozumienia nie ma  kontrowersyjnego zapisu o centralnym zarządzaniu portami w UE, co również było wcześniej brane pod uwagę. Przepisy nie narzucają portom konkretnego modelu zarządzania, nakładają jednak minimalne wymagania na dostawców usług, takich jak m.in. holowanie, cumowanie, załadunek czy utylizacja odpadów ze statków. Zarządcy portów mogą też w niektórych sytuacjach ograniczyć liczbę usługodawców do tych, którzy są w stanie spełnić minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa czy ochrony środowiska.

Kraje członkowskie zachowują swobodę decydowania o sposobie organizacji usług portowych, przeładunkowych i pasażerskich, mogą podjąć też decyzję o niestosowaniu zasady dostępu do usług pilotażu. Wszystkie usługi będą podlegać unijnym przepisom dotyczącym przejrzystości finansowej, ale ich organizacja odbywać się będzie zgodnie z przepisami prawa krajowego.

Przyjęcie rozporządzenia kończy 15-letnie negocjacje dotyczące kształtu unijnej polityki wobec portów. Przepisy muszą być jeszcze formalnie przyjęte przez Radę UE, gdzie reprezentowane są rządy państw członkowskich. Reforma portowa dotyczyć będzie 319 portów działających w ramach transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) i pełniących kluczową rolę, jeśli chodzi o wymianę handlową zarówno wewnątrz UE, jak i pomiędzy Unią a krajami trzecimi. W Polsce to trzy największe ośrodki: w Gdyni, Gdańsku i Szczecinie-Świnoujściu.   (źr. www.gospodarkamorska.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet