5 sty 2022

5 sty 2022

Przewoźnicy domagają się od rządu działań osłonowych

Przez:

Sekcja: Aktualności

W tym tygodniu  tj. 05 stycznia br. senacka komisja infrastruktury zajmie się nowelizacją ustawy o transporcie drogowymi i innych ustaw. W przyszłym tygodniu projekt trafi pod sesję plenarną Senatu. Celem nowelizacji jest wdrożenie nowych zasad wynagrodzeń kierowców, wymuszonych przez Pakiet Mobilności. Według  Związku Pracodawców ,,Transport i Logistyka Polska” –  pakiet zwiększy koszty pracy przedsiębiorców o 20-40%.

Stowarzyszenia przewoźników proponują wprowadzenie zmian prawa, które ochronią przedsiębiorców, szczególnie w okresie przejściowym. Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych domagało się zmniejszenia akcyzy, co rząd wprowadził jako działanie osłonowe.

Dodatkowo TLP proponuje :

  • obniżenie wysokości składki na ubezpieczenie społeczne każdego kierowcy wykonującego międzynarodowy transport drogowy o 1000 złotych miesięcznie, przez okres 12 miesięcy, począwszy od 2 lutego 2022 roku,
  • wprowadzenie możliwości korekty deklaracji i wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczek na podatek dochodowy kierowców po 3 miesiącach od wejścia w życie uchwalonej przez Sejm RP w dniu 15 grudnia 2021 roku ustawy bez konsekwencji w postaci kar lub odsetek. Przewoźnicy obawiają się, że uchwalona pod koniec stycznia ustawa nie pozostawi informatykom czasu na aktualizację oprogramowania,
  • ujednolicone stawki diety zagranicznej na poziomie 60 euro uprościłoby administrację. Kierowca wykonujący międzynarodowy transport drogowy jest pracownikiem wysoko mobilnym. Zdarza się, że w trakcie jednej doby przebywa w więcej niż jednym państwie. W praktyce oznacza to konieczność uwzględniania różnych stawek diety, co utrudni naliczanie prawidłowej wysokości składek do ZUS-u i zaliczek na PlT oraz planowanie budżetowe w firmie.
  • podwyższenie wysokości diet i ryczałtów za nocleg odpowiednio 80 i 120 złotych w podróży służbowej kierowców wykonujących krajowy transport drogowy. Organizacja podkreśla, że obecne stawki diet i ryczałtów uniemożliwiają̨ pokrycie kosztów całodziennego wyżywienia, nawet w najtańszych lokalach gastronomicznych oraz znalezienie miejsca noclegowego.
  • Utworzenie funduszu aktywizacji zawodowej, przeznaczonego m.in. na finansowanie szkoleń okresowych oraz zawodowych młodzieży poza systemem edukacyjnym.

TLP przypomina, że od 2 lutego 2022 roku zlikwidowana zostanie podróż służbowa jako forma wykonywania zadań służbowych kierowcy wykonującego międzynarodowe przewozy drogowe. Spowoduje to skokowy wzrost wysokości składek na ubezpieczenia społeczne o około 100% w przypadku przewozów bilateralnych i kilkaset procent w przypadku kabotażu i przewozów typu cross-trade, objętych zmienionymi od 2 lutego 2022 roku przepisami o pracownikach delegowanych.

Na koniec TLP wskazuje, że Pakiet 55 przyspieszy wymianę taboru na elektryczny lub wodorowy, a przejście na nowe, bardzo kosztowne napędy ułatwiłoby dofinansowanie. Związek pracodawców uważa, że samochody o niskiej lub zerowej emisji powinny być zwolnione z opłat drogowych, a rząd powinien zapobiegać (dopłatami) nagłym skokom cen paliw alternatywnych.

Źródło: Rzeczpospolita e – wydanie z dn. 04.01.2022 r./HW

 

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet