10 lis 2016

10 lis 2016

Projekt ustawy o skróceniu okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacji

Przez:

Sekcja: Aktualności

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono do konsultacji projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją Podstawowym celem regulacji jest umożliwienie pracodawcom:

  1. wyboru postaci, w jakiej nastąpi realizacja obowiązku wynikającego z art. 94 pkt  9b Kp,
  2. wykorzystania elektronicznych sposobów komunikacji z pracownikiem, a także
  3. przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika w postaci papierowej albo elektronicznej.

Projekt ustawy przewiduje skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat ,oraz możliwość elektronicznej wymiany dokumentów pomiędzy pracodawcą a pracownikiem , w tym elektroniczne zawarcie i rozwiązanie umowy o pracę.

Przepisy ustawy mają wejść w życie od 1 czerwca 2017r.

(źr https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12291757-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet