29 lut 2024

29 lut 2024

Prawo UE: Przedsiębiorcy będą płacić za przestępstwa przeciw środowisku

Przez:

Sekcja: Aktualności

Prawo UE: Przedsiębiorcy będą płacić za przestępstwa przeciw środowisku

Parlament Europejski przyjął dyrektywę, która zaostrza kary grożące za najpoważniejsze przestępstwa przeciw środowisku i dodaje nowe typy wykroczeń. Ewentualne kary mają grozić zarówno osobom fizycznym, jak i przedsiębiorcom. Będą one surowe – z pozbawieniem wolności włącznie. Państwa członkowskie będą mieć dwa lata, by dostosować krajowe przepisy do nowych regulacji. Dyrektywa zawiera zaktualizowany wykaz przestępstw przeciwko środowisku. Dodano do niego handel nielegalnie pozyskiwanym drewnem, wyczerpywanie zasobów wodnych, poważne naruszenia unijnych przepisów o chemikaliach oraz zanieczyszczenia powodowane przez statki. Wprowadzono kategorię tzw. przestępstw kwalifikowanych. To na przykład pożary lasów na dużą skalę lub rozległe zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, które niszczą ekosystem, a zatem są porównywalne z ekobójstwem.

Przestępstwa przeciwko środowisku popełnione przez osoby fizyczne i przedstawicieli firm będą podlegać karze pozbawienia wolności. Jej długość będzie zależeć od tego, jak długotrwałe, poważne i odwracalne są szkody. Za przestępstwa kwalifikowane będzie grozić do ośmiu lat pozbawienia wolności, a za przestępstwa, które spowodowały śmierć osoby – nawet dziesięć lat. Za pozostałe przestępstwa sądy będą mogły wymierzać karę do pięciu lat więzienia.

Sprawcy będą musieli przywracać środowisko do poprzedniego stanu i rekompensować szkody. Będzie można nakładać na nich także kary finansowe. Firmom będzie grozić – w zależności od rodzaju przestępstwa – grzywna w wysokości 3–5 proc. rocznych obrotów lub 24–40 milionów euro.

Dyrektywa ma wejść w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Państwa członkowskie będą miały następnie dwa lata na jej transpozycje do prawa krajowego. ( Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn. 28.02.2024 r./ HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet