13 sty 2022

13 sty 2022

Prawo konkurencji: Zmowa dilerów samochodowych DAF

Przez:

Sekcja: Aktualności

UOKiK wydał 2 decyzje dotyczące zmowy dilerów samochodów marki DAF. W pierwszej z nich Prezes UOKiK stwierdził zawarcie porozumienia ograniczającego konkurencję pomiędzy pięcioma spółkami: DBK z Olsztyna, ESA Trucks Polska z Komornik (woj. wielkopolskie), TB Truck & Trailer Serwis z Wolicy (woj. mazowieckie), Van Tilburg-Bastianen Groep z Bredy w Holandii i WTC z Długołęki (woj. dolnośląskie). UOKiK zarzuca podział rynku między przedsiębiorców, którzy wspólnie ustalili, że każdy z nich będzie sprzedawał ciężarówki DAF na określonym terenie i nie będą rywalizowali o klientów w innych częściach Polski. Wymieniali się również informacjami o cenach. W przypadku czterech spółek (bez ESA Trucks Polska) ustalenia dotyczyły również wymiany informacji o ofertach składanych w przetargach. – W wyniku zmowy potencjalny nabywca ciężarówek mógł kupić je tylko u określonego sprzedawcy za określoną przez niego cenę. Nie mógł kupić pojazdu taniej w innej części Polski. Biorąc pod uwagę znaczenie branży transportu drogowego w Polsce, zmowa mogła mieć negatywne skutki dla całej gospodarki.

Urząd zapewnia, że dowody zebrane podczas postępowania, m.in. korespondencja elektroniczna wskazują, że przedsiębiorcy działali z pełną świadomością i jednoznacznym zamiarem, żeby nie konkurować ze sobą.

UOKiK nałożył na podmioty łączną karę 118 mln zł. Urząd domaga się od DBK zapłaty blisko 45,3 mln zł, od WTC 24,3 mln zł, ESA Truck 40,5 mln zł, TB Truck & Trailer Serwis ponad 5,9 mln zł i od Van Tilburg-Bastianen Groep niemal 2,1 mln zł.

UOKiK tłumaczy, że kary nałożone TB Truck & Trailer Serwis i Van Tilburg-Bastianen Groep zostały obniżone o 50 proc., ponieważ przedsiębiorcy przyznali się do niedozwolonych ustaleń, w pełni współpracowali z urzędem w toku postępowania i przekazali istotne dowody w sprawie – m.in. dotyczące ustaleń co do działań podejmowanych wewnątrz spółki TB Truck & Trailer Serwis i między jej menadżerami. Obie spółki skorzystały z możliwości dobrowolnego poddania się karze, dzięki czemu sankcje zostały obniżone jeszcze o dodatkowe 10 proc.

Postępowanie wykazało również, że kadra zarządzająca brała aktywny udział w porozumieniu m.in. poprzez dyscyplinowanie swoich handlowców, aby trzymali się ustaleń, nawet pod groźbą zwolnienia z pracy lub odebrania im wynagrodzenia. Dlatego UOKiK nałożył na ośmiu menadżerów sankcje w łącznej wysokości blisko 1,7 mln zł.

Druga z wydanych decyzji dotyczy niedozwolonych ustaleń dealerów samochodów ciężarowych marki DAF, spółek Wanicki z Mogilan, DBK z Olsztyna i WTC z Długołęki. – Przeprowadzone postępowanie dowiodło, że przedsiębiorcy podzielili między sobą rynek. Wspólnie uzgodnili, że każdy z nich będzie startować w przetargach publicznych jedynie na określonym terytorium i nie będzie składał ofert w rejonie przydzielonym innemu przedsiębiorcy – wyjaśnia prezes UOKiK.

 (Źródło: Rzeczpospolita e – wydanie z dn. 10.01.2022 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet