4 gru 2017

4 gru 2017

PRAWO

Przez:

Sekcja: Aktualności

– Dz.U.  z 20 listopada 2017 r.
– poz. 2128
– Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o żegludze śródlądowej,
poz. 2130 – Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 7 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celn0-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (dotyczy Oddziału Celnego Drogowego w Kuźnicy, Oddziału Celnego w Bobrownikach i Oddziału Celnego w Korczowej),
poz. 2133 – Rozporządzenie ministra cyfryzacji z 6 listopada 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji kierowców,

Dz.U. z 29 listopada 2017 r.

– poz. 2200 – Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym.  (DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet