21 sie 2017

21 sie 2017

PRAWO

Przez:

Sekcja: Aktualności

– Dz.U. z 10 sierpnia 2017 r. poz. 1528 – Obwieszczenie ministra rozwoju i finansów z 25 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra finansów w sprawie zamknięć urzędowych,
Monitor Polski z 9 sierpnia 2017 r. poz. 800 – Obwieszczenie ministra rozwoju i finansów z 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (red.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).