2 sie 2017

2 sie 2017

PRAWO

Przez:

Sekcja: Aktualności

Dz.U. z 27 lipca 2017 r.
– poz. 1435 –
Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 17  lipca 2017 r. w sprawie utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów kontroli celno-skarbowej,
poz. 1436 – Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 18 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.(red.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet