7 lut 2017

7 lut 2017

PRAWO

Przez:

Sekcja: Aktualności

Dz.U. z 1 lutego 2017 r.

Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych – poz. 200 – Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 24 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań w zakresie prowadzenia Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych (upoważniono w tym zakresie naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieluniu),

Jednolity tekst ustawy – Ordynacja podatkowa – poz. 201 – Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Ordynacja podatkowa.

Dz.U. z 3 lutego 2017 r.

– Zabezpieczenie generalne w operacjach celnych – poz. 214 – Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 1 lutego 2017 r. w sprawie formy zobowiązania gwaranta stanowiącego zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych niż procedura tranzytowa, dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej         (źr. www.rcl.gov.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet