17 lut 2020

17 lut 2020

Pojazdy wycofane z eksploatacji 

Przez:

Sekcja: Aktualności

Pojazdy wycofane z eksploatacji  określa Rozporządzenie ministra infrastruktury z 8 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji (Dz.U. z 17 stycznia 2020 r. poz. 79)

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Zmieniono załączniki do rozporządzenia zawierające wzory:

  • zaświadczenia o demontażu oraz
  • zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu.

Akt wchodzi w życie 17 lutego 2020 r. ( Źródło: https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie z dn. 17.02.2020r. /HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet