22 lut 2024

22 lut 2024

Podwyższenie kar za niezgłoszenie do przewozu gotówki

Przez:

Sekcja: Aktualności

Zgodnie z rozporządzeniem UE 2018/1672 w sprawie środków pieniężnych wwożonych do UE lub z niej wywożonych każdy przewożący środki o wartości co najmniej 10 tys. euro w gotówce musi zgłosić ten fakt do odpowiednich organów celno- -skarbowych wyznaczonych przez państwo członkowskie. Zawiadomienie musi zawierać zarówno dane właściciela pieniędzy, jak i informacje o przewożącym i odbiorcy środków. Do zgłoszenia należy także dodać informacje o pochodzeniu posiadanych pieniędzy oraz planowaną trasę ich przewozu. Dotychczas za brak takiego zgłoszenia groziła jedynie konfiskata środków oraz kara za wykroczenie skarbowe. Zdaniem Ministerstwa Finansów te sankcje nie były wystarczająco odstraszające, dlatego w projekcie nowelizacji kodeksu karnego skarbowego przewidziano podniesienie kary grzywny do 720 stawek dziennych. Ma to skutecznie ukrócić praktykę uchylania się od informowania państwa o przewożonej gotówce. Zwłaszcza że w przypadku przewożenia znaczących sum sprawca będzie odpowiadał nie za wykroczenie, ale za przestępstwo. Jak wynika z danych zaprezentowanych w uzasadnieniu do projektu ustawy, w 2020 r. wykryto 19 przypadków nielegalnego przewozu gotówki, każdy w kwocie przekraczającej 50 tys. euro. Najwyższa ujawniona kwota wynosiła ok. 300 tys. euro, natomiast łącznie funkcjonariusze ujawnili środki o wartości prawie 1,7 mln zł. ( Źródło: Dziennik Gazeta Prawna e – wydanie z dn. 21.02.2023 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet