31 sie 2017

31 sie 2017

Podatek u źródła także od usługi chmury obliczeniowej.

Przez:

Sekcja: Aktualności

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej  4 sierpnia 2017r.. wydał interpretację  nr 0111-KDIB1-2.4010.122.2017.1.BG dotyczącą opodatkowania podatkiem u źródła kwoty należnej usługodawcy ze Stanów Zjednoczonych  wypłacanej przez polskiego podatnika za usługę  chmury obliczeniowej.  Usługi dostarczane przez firmę z USA  obejmowały min.  usługę obliczeniową, przechowywanie danych i przetwarzanie wiadomości,   zarządzanie domenami internetowymi i kodami źródłowymi programów komputerowych oraz monitoring (ochrona przed włamaniem i wirusami). Fiskus potwierdził , że taka kompleksowa  usługa stanowi przetwarzanie danych objęte przepisami  art. 21 updop . W artykule tym wymienione zostały określone rodzaje należności wypłacane przez podmioty polskie podmiotom zagranicznym, w przypadku uzyskania których, podmiot zagraniczny podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym, a obowiązanym do jego naliczenia, potrącenia i odprowadzenia do urzędu skarbowego jest podmiot polski. Podatek ten nazywany jest podatkiem „u źródła” ze względu na szczególny sposób jego poboru, który dokonywany jest przez polski podmiot wypłacający określone należności na rzecz nierezydenta, w trybie i na zasadach wymienionych w art. 26 updop .

W  złożonym do KIS wniosku o interpretację spółka polska nie zawarła informacji o posiadaniu certyfikatu rezydencji  amerykańskiego usługodawcy, nie miały więc zastosowania przepisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Stanami Zjednoczonymi, a  interpretacja dotyczy wyłącznie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Polska firma korzystająca z chmury obliczeniowej musi zatem odprowadzić  do urzędu skarbowego kwotę 20 procent od kwoty płaconej zagranicznemu dostawcy usługi.(Źr.www.interpretacje-podatkowe.org-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet