2 lut 2024

2 lut 2024

Pobyt i praca obywateli Ukrainy w Polsce po 4 marca 2024 r.

Przez:

Sekcja: Bez kategorii

Nadal nie pojawił się projekt nowelizacji specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, który przedłużałby prawo do pobytu w Polsce. Aktualne brzmienie ustawy przewiduje objęcie ochroną czasową i przedłużenie ważności dokumentów pobytowych tylko do 4 marca 2024 r., mimo że Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję o przedłużeniu ochrony o kolejny rok.  Taki sam termin dotyczy dokumentów pobytowych. W związku z powyższym większość pracodawców zastanawia się jakie to może mieć konsekwencje dla cudzoziemców w kontekście ich uprawnień do wykonywania pracy. Pomimo tego, że europejska ochrona czasowa obywateli Ukrainy została przedłużona do 3 marca 2025 r., to polskie przepisy wciąż nie zostały zmienione. To problem także dla krajowych pracodawców, bo zatrudnianie cudzoziemca, który nie ma prawa pobytu, jest nielegalne. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem byłoby złożenie przez zatrudnionych Ukraińców wniosków pobytowych, aby zapewnić legalną pracę bez względu na działania ustawodawcy.  Pomimo aktualnego stanu niepewności należy spodziewać się, że przepisy przedłużające ochronę czasową do 3 marca 2025 r., tj. zgodnie z decyzjami unijnymi, zostaną w końcu uchwalone w Polsce i osoby uciekające z Ukrainy przed wojną będą mogły kontynuować legalny pobyt do 3 marca 2025 r.  ( Źródło: Rzeczpospolita e – wydanie z dn. 02.02.2024r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet