22 lut 2017

22 lut 2017

PKP LHS i PKP CARGO zacieśniają współpracę na Nowym Jedwabnym Szlaku – INFORMACJA PRASOWA

Przez:

Sekcja: Aktualności

Wspólny międzynarodowy list przewozowy oraz zwiększenie przeładunków w Euroterminalu          w Sławkowie to główne cele PKP LHS i PKP CARGO, które pozwolą lepiej wykorzystać potencjał Nowego Jedwabnego Szlaku. Przedstawiciele spółek pozytywnie ocenili dotychczasową współpracę oraz podjęli działania, które pozwolą zwiększyć obopólne korzyści.

– Przystąpienie PKP LHS do transkaspijskiego korytarza TMTM, który łączy Chiny z Europą, daje szanse na zwiększenie przewozów kontenerowych z wykorzystaniem linii LHS i Euroterminala w Sławkowie. Kontenery te muszą być przewiezione dalej do Europy Zachodniej liniami normalnotorowymi. Jest to naturalna przestrzeń do współpracy obu Spółek – powiedział Zbigniew Tracichleb, Prezes Zarządu   PKP LHS.

Na szerokotorowej linii kolejowej PKP LHS funkcjonuje sześć stacji stycznych z torami normalnotorowymi oraz punkt przestawczy wagonów z toru szerokiego na normalny. PKP CARGO        i PKP LHS wypracują mechanizmy ułatwiające klientom realizację przewozu ładunków z wykorzystaniem potencjału stacji stycznych i linii o różnej szerokości torów. Wzrost przewozów kolejowych na szlaku z Azji do Europy Zachodniej stwarza możliwości rozwoju współpracy obu spółek.

– Zamierzamy zacieśnić współpracę w tych obszarach, które przynoszą korzyści obydwu spółkom.
W szczególności chodzi o wspólne projekty handlowe w eksporcie, imporcie i tranzycie, które będą realizowane na podstawie wspólnego międzynarodowego listu przewozowego, częściowo liniami normalnotorowymi, a częściowo linią szerokotorową LHS nr 65
– powiedział Maciej Libiszewski, Prezes Zarządu PKP CARGO.

Kolejnym obszarem, w którym Spółki będą ściśle współpracować, jest Euroterminal w Sławkowie. Obecnie PKP LHS i PKP CARGO są jego mniejszościowymi udziałowcami. Stwarza to duże możliwości w realizacji wspólnych projektów, przy wykorzystaniu specyfiki oraz mocnych stron zarówno  PKP CARGO, jak i PKP LHS. Zarządy obu Spółek postanowiły ściśle współpracować w tym zakresie.

Więcej informacji udzielają:

Agnieszka Hałasa                                                                          Ryszard Jacek Wnukowski

Rzecznik Prasowy PKP LHS Sp. z o.o.                               Biuro Prasowe PKP CARGO S.A.

tel.: +48 697 047 438
tel.: + 48 663 290 110

e-mail: agnieszka.halasa@pkp-lhs.pl
e-mail: media@pkp-cargo.eu

(źr. www.pkpcargo.com – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet