22 wrz 2016

22 wrz 2016

OT Logistics – zakup firm branży kolejowej

Przez:

Sekcja: Aktualności

Prezes UOKiK wydał zgodę na przeprowadzenie transakcji zakupu przez OT Logistics firm branży  kolejowych przewozów towarowych –  STK i Kolei Bałtyckich. Warunkiem finalizacji akwizycji jest uzyskanie jeszcze zgody rady nadzorczej. Wartość nabycia obu podmiotów winna wynieść ponad 33 mln złotych. (źr. Parkiet 21.09.2016 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).