26 lip 2017

26 lip 2017

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracodawców Transportu Nienormatywnego krytycznie o nowelizacji prawa transportowego, która może poważnie utrudnić przewozy nienormatywne

Przez:

Sekcja: Aktualności

Mocą rozporządzeniem nr 2016/403 z 18 marca 2016 r. UE ujednoliciła sposób nakładania i wyliczania kar za naruszenia czasu pracy kierowcy, masy całkowitej lub wymiarów pojazdu, przy czym kara powinna być proporcjonalna do naruszenia. Zdaniem Prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracodawców Transportu Nienormatywnego (OSPTN),  przewoźnik, który porusza się drogą krajową zespołem pojazdów przekraczającym dopuszczalną masę całkowitą, otrzyma dodatkowo do 10 tys. zł kary, w zależności od skali naruszenia – wg.  proponowanych przepisów przewoźnik będzie karany dwa razy za to samo naruszenie z ustawy o transporcie drogowym i z ustawy o ruchu drogowym. W skrajnym przypadku przewoźnik może otrzymać nawet cztery kary:  za brak zezwolenia, za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej, za przekroczenie szerokości, za przekroczenie długości pojazdu.. OSPTN przygotowało kompleksowe projekty zmian, co trwało dwa lata, po czym w maju 2017 r. ministerstwo wybrało tylko kary. Tymczasem resort infrastruktury argumentuje, że „ze względu na potrzebę pilnego procedowania i wprowadzenia przepisów do polskiego porządku prawnego projekt ustawy został ograniczony do niezbędnego minimum implementacyjnego. W związku z tym projektowane zmiany nie obejmują szczegółowych regulacji dotyczących warunków wykonywania przewozów pojazdami nienormatywnymi. Przewiduje się, że zagadnienia te zostaną uregulowane w odrębnej nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym”.      (źr. www.pspdgdynia.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet