21 mar 2022

21 mar 2022

Nowe zgłoszenie rejestracyjne – procedura OSS i IOSS

Przez:

Sekcja: Aktualności

MF poinformowało o nowej wersji zgłoszenia rejestracyjnego dla szczególnej procedury nieunijnej One Stop Shop (OSS) oraz dla szczególnej procedury importu Import One Stop Shop (IOSS)

Na stronie podatki.gov.pl został zamieszczony nowy wzór zgłoszenie rejestracyjnego do:

-szczególnej procedury nieunijnej OSS – VIN-R (4);

-szczególnej procedury importu IOSS – VII-R (2) i VII-RP (2).

Powyższe zgłoszenie jest również właściwe w przypadku aktualizacji danych lub wniosku o wyrejestrowanie ze szczególnej procedury OSS i IOSS.

Do powyższych zgłoszeń przygotowane zostały nowe instrukcje wypełniania, dostępna na stronie podatki.gov.pl.(Źr.www.podatki.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).