24 mar 2017

24 mar 2017

Negatywna prognoza dla transportu światowego

Przez:

Sekcja: Aktualności

Z oceny agencji Moody wyłania się negatywną prognoza dla światowego transportu morskiego i kolejowego – trwająca nadpodaż ma przyczynić do średniego spadku zysku operacyjnego (EBITDA) o 7-10%.  Przewiduje się, że stawki frachtowe masowców pozostaną na niskim poziomie z powodu niskiego światowego popytu na towary nimi przewożone ew. z wyjątkiem   transportu węgla. Transport zbóż powinien dalej utrzymać się na wysokim poziomie, zarówno drogą morską i koleją. W sektorze przewozów kontenerowych nie ma co liczyć na większe zarobki armatorów , gdyż stawki frachtowe utrzymają się na niskim poziomie, czego przyczyna leży  w nadpodaży tonażu. Wg. wyliczeń Moody wzrost podaży przekroczy wzrost popytu w przyszłym roku o ponad 2%, a jeżeli dojdzie do tego zapowiadany wzrost cen ropy, to armatorów czeka ostra walka. Moody ocenia, że kolej będzie sobie radziła zdecydowanie lepiej niż transport morski i lotniczy. Agencja przewiduje wzrost przychodów tego sektora o 0-2,5 % . O tyle samo mają wzrosnąć stawki frachtu kolejowego.       (żr. www.gospodarkamorska.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet