26 kwi 2018

26 kwi 2018

Ministerstwo Finansów – finał konsultacji społecznych ws. należytej staranności

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) we współpracy ze stroną społeczną wypracowały wskazówki pomocne urzędnikom skarbowym w ocenie dochowania należytej staranności w VAT przez przedsiębiorców. Najważniejsze okoliczności, którymi będą się kierować urzędnicy skarbowi, prezentuje „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych”. Dokument przedstawiono 25 kwietnia 2018 r. w Ministerstwie Finansów (MF) na spotkaniu kończącym ten etap konsultacji podatkowych, prowadzonych ze stroną społeczną. Podstawę do opracowania „Metodyki” stanowiły ustalenia Zespołu Roboczego, w skład którego weszło 12 podmiotów reprezentujących stronę społeczną oraz przedstawiciele MF i KAS.

Metodyka” ma zastosowanie do nabywców towarów w obrocie krajowym, którzy (i) nie dokonali oszustwa w zakresie podatku VAT oraz (ii) nie wiedzieli, że transakcja, w wyniku której nabyli towar, służy oszustwu w zakresie VAT. Określa ona najistotniejsze okoliczności, które powinny być brane pod uwagę przez organy podatkowe w postępowaniach podatkowych przy ocenie dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych udokumentowanych fakturą z wykazaną kwotą podatku od towarów i usług i co do zasady przy ocenie transakcji z bezpośrednim kontrahentem podatnika. Więcej w Komunikacie PISiL nr 70/04/2018 z 26.04.2018.        (źr. www.mf.finanse.gov.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet