12 kwi 2024

12 kwi 2024

MF: Z usługi Twój e-PIT mogą skorzystać także przedsiębiorcy

Przez:

Sekcja: Aktualności

W rozliczeniu za 2023 r. z usługi Twój e-PIT po raz pierwszy skorzystać mogą osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej. Dotyczy to także osób z zawieszoną działalnością gospodarczą. Należy uzupełnić dane dotyczące m.in. przychodów i kosztów, w czym pomaga specjalny kreator. Przedsiębiorcy nie mogą jednak za pomocą usługi Twój e-PIT złożyć korekty za poprzednie lata.

W tym roku usługa po raz pierwszy jest adresowana także do osób prowadzących działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej, również tych z zawieszoną działalnością gospodarczą. W usłudze Twój e-PIT można rozliczyć przychody uzyskane w 2023 r. na formularzu:

  • PIT-36L – służącym do rozliczenia przychodów z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem liniowym,
  • PIT-28 – służącym do rozliczeń przychodów z najmu i ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych oraz działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem,
  • PIT-36 – służącym do rozliczania m.in. przychodów z rent i emerytur zagranicznych oraz z działalności nierejestrowej oraz przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych.

W formularzach udostępnionych w usłudze Twój e-PIT podatnicy znajdą dane, do których dostęp ma Krajowa Administracja Skarbowa – między innymi dane rejestracyjne, numer mikrorachunku podatnika, wpłaty zaliczek na podatek lub wpłaty ryczałtu, dane z informacji od płatników i informacje z rozliczeń za ubiegły rok dotyczące ulgi na dzieci, czy numer KRS organizacji pożytku publicznego, na rzecz której podatnik przekazał 1,5 proc. podatku w swoim ostatnim zeznaniu podatkowym, o ile ta organizacja nadal widnieje na wykazie OPP.

Podatnik, który miał zarejestrowaną działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej powinien w udostępnionym zeznaniu samodzielnie uzupełnić dane dotyczące: przychodów, kosztów uzyskania przychodów (w PIT-36 i PIT-36L), kwoty należnych zaliczek na podatek (w PIT-36 lub PIT-36L) lub kwoty należnego ryczałtu (w PIT-28), składek na ubezpieczenia społeczne, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem lub podatkiem liniowym również składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz ulg i odliczeń, o ile przysługuje mu uprawnienie do skorzystania.

Ministerstwo Finansów informuje, że przygotowało w usłudze Twój e-PIT specjalny kreator wspierający podatników w tym zadaniu. Proste pytania i czytelne objaśnienia umieszczone w kreatorze pomagają uzupełnić zeznanie krok po kroku. ( Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn. 10.04.2024 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet