12 sie 2021

12 sie 2021

Krajowy System e-Faktur – robocza wersja struktury logicznej e-Faktury

Przez:

Sekcja: Aktualności

Od 1 stycznia 2022 roku przedsiębiorca będzie mieć możliwość wystawienia faktur ustrukturyzowanych w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw jest zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod pozycją UD159.

Faktury ustrukturyzowane, wystawione i udostępnione za pomocą KSeF, będą funkcjonowały w obrocie gospodarczym jako jedna z dopuszczanych form dokumentowania transakcji, obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych.

W początkowym okresie będzie to rozwiązanie dobrowolne. Przedsiębiorca sam zdecyduje, czy wystawić fakturę ustrukturyzowaną w KSeF, czy też pozostać przy dotychczas stosowanym rozwiązaniu.

Aby umożliwić dostosowanie systemów informatycznych do wprowadzanej innowacji, MF opublikowało roboczą wersję struktury logicznej e-Faktury (FA_VAT),. opracowaną z uwzględnieniem uwag zgłoszonych podczas konsultacji podatkowych z przedsiębiorcami.

Roboczą wersję struktury FA_VAT udostępniono na stronie Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej w zakładce Krajowy System e-Faktur i na stronie podatki.gov.pl

W związku z przewidywanym zainteresowaniem dostawców oprogramowania spoza Polski, udostępniamy dokumentację struktury logicznej e-Faktury w angielskiej wersji językowej, jako materiał pomocniczy do celów wdrożeniowych.

Ministerstwo udostępniło również zestaw przykładowych plików e-Faktury, które pokazują sposób wypełnienia struktury w określonych przypadkach.

Pytania dotyczące struktury można już teraz kierować na adres: info.ksef@mf.gov.pl  (źr.www.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet