15 mar 2023

15 mar 2023

Konsultacje w sprawie wdrożenia instytucji składu VAT

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje podatkowe w sprawie koncepcji  instytucji składu VAT.

Celem konsultacji jest określenie branż, dla których składy VAT mogą okazać się interesującym rozwiązaniem.

Prawo unijne umożliwia państwom członkowskim wprowadzenie rozwiązań polegających na zwolnieniu z VAT niektórych transakcji związanych z międzynarodowym obrotem towarowym. Zwolnieniem mogą być objęte m.in. dostawy towarów do składów celnych, do składów innych niż celne oraz obszarów wolnocłowych. Polska wdrożyła dotychczas niektóre z rozwiązań dopuszczalnych w tym zakresie przez dyrektywę VAT.

Jak wykazują doświadczenia innych państw członkowskich UE, procedura składu innego niż celny (tzw. „składu VAT”), o której mowa w art. 154 – 163 dyrektywy VAT, może być zachętą inwestycyjną dla przedsiębiorstw. Skład VAT może stanowić istotne uproszczenie rozliczenia i poboru VAT, szczególnie w przypadku podmiotów prowadzących działalność w obszarze międzynarodowego obrotu towarowego.

Opinie i uwagi do koncepcji wraz z uzasadnieniem należy  zgłaszać w terminie do 3 kwietnia 2023 r. Więcej informacji na ten temat na stronie: Konsultacje w sprawie wdrożenia instytucji składu VAT – Ministerstwo Finansów – Portal Gov.pl (www.gov.pl) (Źr.www.gov.pl-K.O.)

 

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet