30 lis 2017

30 lis 2017

Kondycja logistyki w krajach Europy środkowowschodniej

Przez:

Sekcja: Aktualności

Sektor logistyki  w krajach Europy środkowowschodniej odnotował znaczący wzrost w ciągu ostatniego roku, chociaż przed sektorem nadal stoi duże wyzwanie wobec dominacji rynku zachodniego –  taki wniosek wynika z badań prowadzonych przez Transport Intelligence. Raport Leading European Transport and Logistics Markets wskazuje na szczególnie silną logistykę kontraktową w krajach postkomunistycznych wykazującą  w ubiegłym roku blisko 5%-owy wzrost.  Również sytuacja w zakresie logistyki morskiej przedstawia się bardzo dobrze ze wzrostami –  Serbia + 10,6%, Rumunia + 9,4%, Węgry + 9,7%, czyli blisko dwukrotnie wyższymi niż najsilniejsze rynki zachodnie jak np. Belgia (+5,7%) i wielokrotnie ponad średni wzrost logistyki w krajach Europy zachodniej wynoszący 1,8%.  Niemniej jednak wobec dominacji krajów zachodnioeuropejskich koncentrujących ponad 90% logistyki kontraktowej (z wiodącą rolą Niemiec) pozostałe kraje czeka jeszcze ogrom pracy dla zwiększenia swojego udziału w rynku. Dotyczy to kwestii niewystarczającej infrastruktury, zjawisk korupcji, niewystarczającej konkurencyjności, niekiedy braku kadr a w przypadku Rumunii szczególnie niskiej wydajności.. Mimo tych uwarunkowań autorzy raportu  spodziewają się silnych rocznych wzrostów. (źr. www.theloadstar.co.uk – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet