19 lis 2021

19 lis 2021

Komunikat GIDT w sprawie składania wniosków o przyznanie zezwoleń rocznych EKMT/CEMT ważnych w roku 2022

Przez:

Sekcja: Aktualności

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego poinformowało na swojej stronie internetowej, iż Polska na rok 2022 otrzymała 322 szt. zezwoleń bazowych EKMT/CEMT.
Liczba zezwoleń EKMT dla poszczególnych norm ekologii wynosi:

EURO 5 – 154 zezwoleń bazowych, co daje w przeliczeniu 1540 zezwoleń EKMT 
(zezwolenia nie będą ważne na terytorium Rosji),

EURO 6 – 168 zezwoleń bazowych, co daje w przeliczeniu 2 016 zezwoleń EKMT (w tym 16 zezwoleń bazowych ważnych na terytorium Rosji, co daje 192 zezwolenia ważne na terytorium Rosji. Pozostałe 1 824 zezwolenia nie będą ważne na terytorium Rosji).

Informacje International Transport Forum dotyczące zezwoleń EKMT dostępne są na stronie internetowej https://www.itf-oecd.org/about-multilateral-quota
Wnioski o przyznanie zezwoleń EKMT należy składać do dnia 26 listopada 2021 r. (decyduje data wpływu do BTM) na poniższym formularzu:

Wniosek o przyznanie zezwoleń EKMT z kontyngentu 2022 
Wykaz złożonych wniosków dostępny jest na stronie internetowej
Informacje dotyczące rodzaju ekologii  pojazdów zgłoszonych do licencji można sprawdzić pod adresem: https://www.gov.pl/web/gitd/sprawdz-swoje-dane

W związku z obostrzeniami dotyczącymi dostępu do Sali Obsługi Klienta prosimy o przesyłanie skanów podań na adres e-mail zezwolenia.rzeczy.btm@gitd.gov.pl

W tytule e-maila prosimy o wpisanie następujących informacji: EKMT 2022 – numer teczki (lub numer NIP).

Wysłanie e-maila na inny adres niż wskazany powyżej może spowodować, że Państwa wniosek nie zostanie zarejestrowany.  (źr.www.gov.pl/web/gitd/informacja-572021)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet