28 lip 2017

28 lip 2017

Komitet Sterujący ds. Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Odbyło się II posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych, któremu przewodniczył Jerzy Materna, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Przypominając wydarzenia ostatnich miesięcy dotyczące żeglugi śródlądowej jak podpisanie porozumienia AGN, kontenerowy rejs badawczy Wisłą z Gdańska do Warszawy, konferencję „Wisła szansą na rozwój”, V Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie, Forum Żeglugi Śródlądowej, a także porozumienie podpisane pomiędzy naszymi portami polskimi a chorwacką Rijeką Minister podkreślił znaczenie znowelizowanej i przyjętej przez Sejm ustawy Prawo Wodne, dostosowanej do unijnej dyrektywy wodnej. Zgodnie z dokumentem minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej przejmuje odpowiedzialność za budowę, modernizację oraz utrzymanie śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym. Szef resortu gospodarki morskiej będzie też odpowiadał za opracowanie planu rozwoju śródlądowych dróg wodnych. Minister wspomniał też o przygotowywanym projekcie ustawy dotyczącej śródlądowych portów wodnych, który winien trafić do Sejmu jeszcze w tym roku.  (źr. www.gospodarkamorska.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet