12 lip 2016

12 lip 2016

Komisja Europejska akceptuje zobowiązanie linii kontenerowych w kwestii transparentności stawek

Przez:

Sekcja: Aktualności

KE podjęła decyzję o  uznaniu za prawnie wiążące zobowiązania czternastu linii kontenerowych (CMA-CGM, COSCO, Evergreen, Hamburg Sued, Hinjin, Hapag-Lloyd, HMM, Maersk, MOL, MSC, NYK, OOCL, UASC, ZIM) w kwestii  większej przejrzystości cen usług przewozowych i zminimalizowania prawdopodobieństwa uzgadniania polityki cenowej. Zobowiązanie to stanowi odpowiedź na zastrzeżenia  KE, iż praktyki ze strony linii publikowania swych zamiarów podwyżki frachtów łamiąc  europejskie prawo antymonopolowe szkodzą konkurencji i klientom  przyczyniając się do wzrostu cen na rynku usług żeglugowych w relacji do i z Europy. Komisja wyraziła obawy, iż ogłaszanie generalnych podwyżek stawek nie dostarcza pełnej informacji klientom, natomiast dostarcza  wzajemnie przewoźnikom wiedzy o zamiarach w kwestii polityki cenowej, co może stwarzać możliwości koordynowania ich zachowań.  Przewoźnicy złożyli wobec KE następujące zobowiązania:

– linie zaprzestają publikacji i komunikowania generalnych podwyżek tzn. zmian stawek wyrażanych wyłącznie w postaci kwotowej lub procentowej zmiany,
– w przypadku przyszłych zapowiedzi zmian kwotowań , linie będą ogłaszały kwoty obejmujące co najmniej pięć głównych elementów ceny całkowitej – stawkę bazową, dodatek bunkrowy, dodatek ISPS, THC i dodatek sezonowy (o ile ma on zastosowanie),
– zapowiedzi cenowe będą wiążące dla linii jako ceny maksymalne w zapowiedzianym okresie ważności (linia będzie miała prawo do kwotowania ceny niższej od  limitu),
– zapowiedzi cenowe nie będą dokonywane z wyprzedzeniem dłuższym niż 31 dni przed ich wejściem w życie, co koresponduje z czasem , w którym klienci zwykle rozpoczynają bukowanie znaczących ilości,
– zobowiązanie nie dotyczy porozumień z klientami, którzy posiadają  aktualne umowy frachtowe w danej relacji żeglugowej, porozumień będących w trakcie negocjacji, czy porozumień uwzględniających specyficzne oczekiwania klientów.

Ustalenia będą obowiązywały na okres 3 lat począwszy od 7 grudnia 2016 r.   (źr. CLECAT Newsletter 2016/27 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet