8 lis 2023

8 lis 2023

KE przedstawiła projekt nowej Dyrektywy o transporcie kombinowanym

Przez:

Sekcja: Aktualności

Komisja Europejska przedstawiła długo oczekiwany przez branżę projekt nowej Dyrektywy o transporcie kombinowanym Nowe regulacje mają zwiększyć konkurencyjność transportu intermodalnego w Europie szczególnie na połączenia średnio- i krótkodystansowych, które obecnie zdominowane są przez przewozy samochodowe. Zgodnie z projektem dyrektywy transport intermodalny definiowany jest jako rodzaj multimodalnego transportu towarowego, w którym towary są przewożone w zamkniętej jednostce ładunkowej, takiej jak kontener, nadwozie wymienne lub naczepa, a zamknięta jednostka ładunkowa jest przeładowywana pomiędzy różnymi rodzajami transportu bez obsługi samego towaru. Natomiast transport kombinowany to rodzaj transportu intermodalnego, który spełnia ściśle określone kryteria tj.  dotyczy to operacji, które ograniczają o 40% negatywne efekty zewnętrzne w porównaniu z działalnością związaną wyłącznie z transportem drogowym. A zatem aby dana usługa przewozowa została uznana za transport kombinowany większa część operacji transportowych musi być realizowana koleją, transportem morskim lub drogami wodnymi śródlądowymi. Natomiast odcinki tzw. pierwszej i ostatniej mili pokonywane samochodami ciężarowymi muszą być znacznie krótsze niż przewozy między terminalami intermodalnym. Więcej na: https://intermodalnews.pl/2023/11/08/ke-przedstawila-projekt-nowej-dyrektywy-o-transporcie-kombinowanym/ źródło: www.intermodalnews.pl/CC

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet