23 mar 2022

23 mar 2022

Karty kierowców dla obywateli Ukrainy

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Infrastruktury przekazało informację otrzymaną od Komisji Europejskiej
w sprawie wydawania karty kierowcy dla kierowców z Ukrainy, którą zamieszczamy poniżej:

Ze względu na brak możliwości powrotu do kraju, status kierowców z Ukrainy jest porównywalny ze statusem kierowcy bez „normalnego miejsca zamieszkania” w państwie członkowskim UE lub w państwie, które jest umawiającą się stroną Umowy AETR. W związku z tym kierowcy, którzy chcą wyrobić lub przedłużyć ważność karty kierowcy, mogą wnioskować o wydanie tymczasowej karty kierowcy w Polsce pod warunkiem, że są zatrudnieni w polskim przedsiębiorstwie transportowym oraz weryfikacja w systemie TACHOnet wykaże, że wnioskodawca nie posiada innej ważnej karty kierowcy.

Ponadto kierowcy, którzy przed wybuchem wojny złożyli na terenie Ukrainy wniosek o wydanie karty kierowcy, ale nie została im ona wydana, również mogą wnioskować o wydanie tymczasowej karty kierowcy w Polsce, pod warunkiem spełnienia ww. wymagań.(Źr.Wydział ds. Czasu Pracy Kierowców Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet