31 sie 2017

31 sie 2017

Jednorazowy odpis amortyzacyjny do 100 tys. zł

Przez:

Sekcja: Aktualności

2 sierpnia 2017 r weszły w życie przepisy ustawy  o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. poz. 1448).Pozwala ona przedsiębiorcom na dokonywanie jednorazowej amortyzacji środków trwałych – do wysokości 100 tys. zł, przy spełnieniu warunku wartości początkowej środka trwałego min.10 tys. zł lub gdy łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych nabytych w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10 tys. zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3 500 zł.

Nowe regulacje dotyczą  fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji  Środków Trwałych (nie można dokonać jednorazowego rozliczenia nieruchomości i środków  transportu); nabytych w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Przepisy ustawy mają zastosowanie  do środków trwałych nabytych od 1 stycznia 2017 r. i dokonanych od tego dnia wpłat na poczet nabycia tych środków.(Źr.www.finanse.mf.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet